Update Fysiotherapie Mart Blanken

Er wordt hard gewerkt aan een verbetering van het businessmodel van de praktijk. Er is een forum opgezet van cliënten, want ik vind het fijn als de “klant”met me meedenkt.
Een belangrijk aandachtspunt is (h)erkenning op het internet, daarom zal de website ook worden aangepakt. Wordt vervolgd !

Nek hernia

Nek hernia: Dit is een uitstulping van de tussenwervelschijf die druk uitoefent op een zenuw. Symptomen zijn uitstralende pijn maar ook kan er gevoelsuitval en vermindering van kracht in hand of arm voorkomen.
In de praktijk Fysiotherapie Mart Blanken is recent een cliënt met een nekhernia conservatief behandeld. Steeds vaker wordt er namelijk door de specialist besloten om niet te opereren, dit hangt wel af van de ernst van de klachten.
De behandeling bestond uit oefenen van de diepe halsspieren voor zowel toename van kracht als het verbeteren van de actieve stabiliteit van de halswervelkolom. Daarnaast werd de verzwakte spiergroep, in dit geval de elleboogstrekker, getraind.
De cliënt heeft vrijwel geen klachten meer en sport weer als vanouds.

Nederlanders tevreden over fysiotherapeut

12 juli 2013 – CBS: Het Centraal Bureau voor Statistiek concludeert dat Nederlanders over het algemeen tevreden zijn over de zorgverlening door fysiotherapie. Het gemiddeld rapportcijfer van zowel mannen als vrouwen bedroeg 7,9. Van de bevolking komt bijna 23 % jaarlijks in contact met een fysiotherapeut, het gemiddeld aantal contacten per patiënt is 17.

Mortonse Neuralgie

Mortonse Neuralgie: Steeds meer mensen maken lange wandelingen. Soms ontstaat er dan pijn in de voorvoet. Deze pijn is heel hevig en kan in korte tijd komen opzetten. Dit wordt veroorzaakt doordat een zenuw bekneld wordt tussen de kopjes van het derde en vierde middenvoetsbeentjes (tussen andere middenvoetsbeentjes is ook mogelijk). Naast beoordeling van de schoenen en aandacht voor de afwikkeling is er geen bewezen effectieve behandeling fysiotherapie.
In de praktijk Fysiotherapie Mart Blanken zijn er afgelopen maanden 2 cliënten met Mortonse Neuralgie behandeld. De behandeling bestond uit mobilisaties van de voorvoet in combinatie met cryotherapie. Beide cliënten hebben een aanzienlijke afname van klachten en de hevige pijnaanvallen zijn niet meer voorgekomen.

Cliënt-tevredenheidsonderzoek

Sinds de verhuizing van de fysiotherapie praktijk van Kolkakkerweg 2b naar 2 is er weer een cliënt tevredenheids- of behoefteonderzoek geweest.
Hieruit blijkt dat de toegankelijkheid en de patiënt-informatie middels website en folder hoger scoren.
Het overall gemiddeld waarderings cijfer voor de praktijk en bejegening was ruim een 9.

Massage in de fysiotherapie praktijk

Onlangs is in Los Angeles (VS) wetenschappelijk bewijs gevonden voor de effecten van massage. In het Cedars-Sinai Medical Centre is er een onderzoek gedaan waarbij bloedmonsters werden afgenomen.
Het blijkt dat door massage het cortisol-niveau daalt, dit is een stresshormoon. Ook het CRH-hormoon, die de aanmaak van cortisol stimuleert , neemt af.
Terwijl het niveau van oxytocine juist toeneemt, een hormoon dat je beter bestand maakt tegen stress en je lichaam tot rust laat komen.

Kortom: massage is goed voor zowel de geestelijke als lichamelijke gezondheid.

Nederlanders bereidt om meer bij te dragen aan de zorg

Het Sociaal Cultureel Planbureau concludeert dat Nederlanders bereidt zijn om meer bij te dragen aan de zorg.

Het principe van solidariteit wordt omarmd. Maar er is ook irritatie over de verspilling in de zorg en de hoge management kosten van de bestuurders. De Nederlanders willen meer inzicht in de kosten van de zorg, zodat ze weten dat het geld goed besteed wordt.