RSI: nekpijn, schouderpijn en armpijn

Wat is RSI?

RSI staat voor Repetitive Strain Injury, er wordt ook wel gesproken over KANS (Klachten Arm Nek en Schouder). RSI (of KANS) wordt gezien als een overbelasting-klacht. Symptomen zijn pijnlijke en stijve spieren en (soms) pijn bij het bewegen. Meer dan de helft van de cliënten die bij fysiotherapie Mart Blanken komen hebben klachten aan de nek, schouders en armen.

Iedereen kan nekpijn, schouderpijn of armpijn krijgen. Ze zijn vaak tijdelijk van aard en worden zelden veroorzaakt door een aandoening.

Wat zijn oorzaken van nekpijn, schouderpijn en armpijn?

Gebrek aan beweging, zithouding en ergonomie, éénzijdig herhaalde bewegingen (computerwerk) en werkdruk/stress kunnen oorzaken zijn van pijn in de nek, schouders en armen.

De behandeling van nekpijn, schouderpijn en armpijn

De behandeling bestaat uit het reduceren van de spierspanning door Trigger Point therapie. Een triggerpoint (myofasciale trigger point of spierknoop) is een pijnlijk drukpunt in een spier. De knoop of verharding is goed voelbaar en bij stevige druk op dit punt verhevigt de pijn. Bij Trigger Point therapie wordt een adaptatie bewerkstelligt. Dit kan manueel (met de hand) of met een heel dun naaldje, dry-needling. We kiezen samen welke behandelmethode het beste bij je past. De aanvankelijke nekpijn, schouderpijn en/of armpijn die jij ervaart neemt af en tegelijkertijd neemt de spierspanning ook af. Naast Trigger Point therapie kan massage worden gehanteerd.

Bij het niet meer goed kunnen draaien van je nek worden voorzichtige mobilisaties/manipulaties toegepast.

Het is belangrijk dat jij de regie weer terugkrijgt. Tijdens de behandeling geeft fysiotherapeut Mart Blanken bruikbare tips waarmee je jouw lichaam beter leert kennen en gaat begrijpen welke factoren jouw klachten beïnvloeden. Want het is vaak een combinatie van meerdere factoren.

Kosten

Elk persoon en zijn/haar pijnklachten zijn anders. Tijdens de intake bespreken we je RSI klachten en stellen we een plan op waar jij je in kunt vinden. Fysiotherapie Mart Blanken heeft contracten met alle zorgverzekeraars, zodat declaraties direct bij hen wordt ingediend. Kijk de polisvoorwaarden van je verzekeraar na of informeer bij jouw zorgverzekeraar om na te gaan in hoeverre je voor fysiotherapie bent verzekerd.

Ervaar je stress, een hoge werkdruk of moeite met deadlines? Lees dan verder bij Stress.