Reviews van het jaar 2022

Maart/April 2023

Fysiotherapie Mart Blanken is in het jaar 2022 door 16 cliënten beoordeeld.

Het onderzoek is gebaseerd op een gevalideerd en betrouwbaar onderzoeksinstrument
en is onafhankelijk uitgevoerd door Qualiview / Qualizorg B.V.

Het onderzoek gaat via e-mail en betreft 3 aspecten:

-Hoe ervaren cliënten de
benadering en de deskundigheid
van de zorgverlener.

-De informatievoorziening
over het behandelplan en de
bijbehorende communicatie.

-De bereikbaarheid van de
zorgorganisatie, de hygiëne en de
ervaren privacy

Het gemiddelde cijfer van de 16 reviews is  9,1.

Ik dank jullie allen voor de deelname, hgr Mart